Nederlands als 2e taal mondeling A2

Aanbod: GEMEENTE ROTTERDAM Educatie

Voor wie?

Anderstaligen uit Rotterdam die niet-inburgeringsplichtig zijn. Dit zijn mensen die:

 • een Nederlands paspoort hebben of
 • EU-burger zijn of
 • de Turkse nationaliteit hebben.

Komt u van buiten de EU en heeft u geen Nederlands paspoort, dan valt u onder de inburgeringswet en moet u zelf een inburgeringstraject inkopen.

 • alleen spreken, gesprekken en luisteren willen behalen.
 • niveau A1 al behaald hebben

Doel

Niveauverhoging Nederlandse niveau A2 voor luisteren, spreken en gesprekken.

Tijd

40 weken x 3 uur of 20 weken x 6 uur,
Dag: 3 dagdelen (9 uur) per week
Avond: 2 dagdelen (6 uur) per week
Tijden:

 • Ochtend: 8.45u-12.00u
 • Middag: 12.5u-16.00u
 • Avond: 18.45u-22.00u

Instroom

Er zijn diverse instroommomenten per jaar. Instroom verloopt via het Albeda College of Zadkine Educatie. De gemeente bepaalt of u deel mag nemen.
U krijgt aan het begin een intaketoets Nederlands. Deze wordt afgenomen door Mister Dutch.

Programma

U krijgt een programma Nederlands.

 • U werkt aan verhoging van uw taalniveau op de mondelinge vaardigheden. Hierbij is aandacht voor de vaardigheden luisteren, spreken en gesprekken. U werkt toe naar niveau A2.
 • U werkt met een algemene taal methode NT2 naar A2. Bij deze methode horen ook oefeningen op de computer.
 • U krijgt daarnaast praktijkopdrachten en huiswerk voor buiten de les. U kunt ook thuis inloggen in het oefenprogramma.
 • Tussentijds wordt u getoetst met een taaltoets.

Afsluiting

U sluit af met een toets op niveau A2 luisteren en gesprekken.

Kosten

U betaalt € 160 voor de begintoets.

Locaties

De trajecten worden op verschillende locaties in de stad uitgevoerd. 

Zadkine Educatie

Albeda College Infopunt

T (010) 281 11 00
Jan Ligthartstraat 250
educatie@zadkine.nl
www.zadkine.nl/educatie

T (010) 221 41 21
Mathenesserlaan 321
aanmelding@albeda.nl
www.albeda.nl 

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.