Mondelinge vaardigheden 2F

Aanbod: GEMEENTE ROTTERDAM Educatie

Voor wie?

Nederlandstaligen die de toets 2F mondeling willen behalen.

  • Nederlandstalige laaggeletterden
  • Tweedegeneratieallochtonen
  • Surinamers, Antillianen en Arubanen

Het kan zijn dat u het niveau wilt behalen om bijvoorbeeld beter te kunnen functioneren in uw beroep of door te kunnen stromen in het beroepsonderwijs of naar het vavo.

Doel: Niveauverhoging luisteren, gesprekken en spreken naar 2F. 2F is het niveau dat tegenwoordig geldt als eindniveau voor het vmbo en een beroepsopleiding op niveau mbo 1,2 en 3. Dit is het taalniveau dat u nodig hebt om in kunnen te stromen in een niveau 4 mbo-opleiding.

Tijd

20 weken x 3 uur. Als u eerder het niveau bereikt, kan het traject voor u korter duren.

Instroom

Instroom verloopt van Zadkine Educatie of het Albeda College. U werkgever kan u ook aanmelden. Deelnemers moeten toestemming krijgen van de gemeente, voordat ze mogen deelnemen. Deelnemers worden eerst getoetst door Mister Dutch.

Programma

U krijgt een programma Nederlands aangeboden. We gaan hierbij uit van de niveauomschrijvingen Meijerink die nu voor het hele onderwijs gelden.

U werkt:

  • aan uw eigen taalniveau op de verschillende vaardigheden. Hierbij is aandacht voor de vaardigheden luisteren, spreken en gesprekken.
  • aan taaldoelen toegespitst op verbeteren van uw mondelinge taalvaardigheid, uitbreiding woordenschat en verbetering van mondelinge taalfouten.

U werkt met lesmateriaal Nederlands dat ook gebruikt wordt in het beroepsonderwijs zoals ‘VIA Starttaal’ en ‘Taal de Baas’. Daarnaast wordt extra luistermateriaal ingezet.

Afsluiting

U sluit af met een toets gesprekken, luisteren en spreken op niveau 2F.

Kosten

U betaalt € 160 voor de begintoets.

Locaties

De trajecten worden op verschillende locaties in de stad uitgevoerd. 

Zadkine Educatie

Albeda College Infopunt

T (010) 281 11 00
Jan Ligthartstraat 250
educatie@zadkine.nl
www.zadkine.nl/educatie

T (010) 221 41 21
Mathenesserlaan 321
aanmelding@albeda.nl
www.albeda.nl 

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.