Leren lezen en schrijven Rotterdam - alfabetisering

Aanbod: GEMEENTE ROTTERDAM Educatie

Nederlandstalige laaggeletterden/analfabeten die de basis van het lezen en schrijven willen leren. (alfabetisering) Het kan daarbij gaan om:

  • Nederlandstaligen
  • Tweede generatie allochtonen
  • Surinamers, Antillianen en Arubanen

Doel

Leren lezen en schrijven tot het ‘instroomniveau’.
Het instroomniveau is een niveau dat is opgenomen in de eindtermen volwasseneneducatie. Het is een niveau onder niveau 1F en is ongeveer vergelijkbaar met A1. Met dit niveau kunt u instromen in een vervolgcursus.

Tijd

40 weken x 6 uur.

Instroom: Instroom verloopt van Zadkine Educatie of het Albeda College. Deelnemers moeten toestemming krijgen van de gemeente, voordat ze mogen deelnemen. Deelnemers worden eerst getoetst door Mister Dutch.

Programma

U krijgt een programma Nederlands aangeboden. We gaan hierbij uit van de niveauomschrijvingen Meijerink die nu voor het hele onderwijs gelden.
U werkt aan de basis van het lezen en schrijven.

Afsluiting

U sluit af met een toets lezen en schrijven Nederlands en/of competentiechecklist. U kunt hierna doorstromen naar de cursus 1F.

Kosten

U betaalt € 160 voor de begintoets.

Leslocaties

Zadkine: Teilingerstraat 150 (Centrum), Jan Ligthartstraat 250 (Zuid)
Albeda: Mathenesserlaan 321 (West) , Haastrechtstraat 3 (Zuid, Lombardijen)

Zadkine Educatie

Albeda College Infopunt

T (010) 281 11 00
Jan Ligthartstraat 250
educatie@zadkine.nl
www.zadkine.nl/educatie

T (010) 221 41 21
Mathenesserlaan 321
aanmelding@albeda.nl
www.albeda.nl 

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.