B1 - Staatsexamen 1 Rotterdam

Aanbod: GEMEENTE ROTTERDAM  Educatie

Voor wie?

Anderstaligen uit Rotterdam die:

  • inburgeringsexamen hebben gedaan, vrijstelling hebben of niet hoeven in te burgeren.
  • een beginniveau A2 hebben
  • hoogopgeleid zijn
  • hun taalniveau willen verhogen naar B1

Uitkeringsgerechtigden hebben toestemming nodig van hun klantmanager.

Doel

Niveauverhoging Nederlandse taal naar B1.
Behalen van het staatsexamen NT2 programma I

Tijd

40 weken (overdag 3 x per week of ‘s avonds 2 x per week)
Dag: 9.00 uur-12.00 uur en/of 13.00 uur tot 16.00 uur
Avond: 18.30u-21.45u

Instroom

Er zijn diverse instroommomenten per jaar. Instroom verloopt via het Albeda College of Zadkine Educatie. De gemeente bepaalt of u deel mag nemen. U krijgt aan het begin een intaketoets Nederlands. Deze wordt afgenomen door Mister Dutch.

Programma

U krijgt een programma Nederlands waarin u werkt aan verhoging van uw taalniveau op de verschillende vaardigheden. Hierbij is aandacht voor de vaardigheden lezen, luisteren, spreken, gesprekken en schrijven. U werkt toe naar niveau B1. 

We werken met schriftelijk materiaal en u kunt online oefenen. Tussentijds wordt u getoetst met een taaltoets.

Afsluiting

U sluit af met een toets op niveau B1 en neemt deel aan het staatsexamen NT2 programma I.

Kosten

Nog nader te bepalen. Momenteel wordt hierover nog onderhandeld met de gemeente. Voorlopig moet u uitgaan van:

  • Begintoetsing: U betaalt € 160 voor de begintoets.
  • Les- en cursusgeld: € 305 voor niveau B1: staatsexamen NT2 programma I
  • Examen: € 45 per vaardigheid, voor 4 vaardigheden € 180. Deze kosten worden terugbetaald.

Locaties

De trajecten worden op verschillende locaties in de stad uitgevoerd.

Aanmelden

Zadkine
(010) 281 11 00
Jan Ligthartstraat 250 (bekijk locatie)
educatie@zadkine.nl

Albeda College
via infopunt Albeda College:
(010) 221 41 21
Mathenesserlaan 321
aanmelding@albeda.nl

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.