Educatie Taal & Inburgering (Educatie)

Let Op :

Het cursusaanbod van deze site klopt niet meer. Neem contact met ons op voor het nieuwe aanbod van 2019.
Zie contactgegevens hieronder.

 Zadkine Educatie verzorgt ...

 • cursussen basisvaardigheden voor Nederlandstalige en anderstalige volwassenen (boven de 18 jaar)
  1. Nederlands en rekenen tot niveau 2F (ingangsniveau beroepsonderwijs) 
  2. Staatsexamen NT2 I en II
  3. Nederlands als tweede taal tot niveau A2 (niet voor inburgeringsplichtigen; alléén voor EU-burgers, Turken en mensen met Nederlands paspoort)
 • inburgering voor inburgeraars
  Verplichte inburgeraars moeten vanaf 2013 zelf hun inburgeringstraject inkopen bij een onderwijsinstelling naar keuze. Zadkine Educatie biedt dit jaar ook inburgeringstrajecten voor particulieren aan.

Meer informatie over Educatie 

Lees voor welke gemeenten waarvoor Zadkine Educatie cursussen en trainingen heeft ontwikkeld en over de mogelijkheden om cursussen te volgen voor werk of voor vrijwilligersactiviteiten, uitgebeeld in de participatieladder. Het aanbod van Educatie vindt u in de grijze tabel hieronder.

UK  Polen  Portugal  Roemenie  Rusland  Spanje Informatie in het Arabisch Turkije

Contact
Zadkine Educatie
Frankendaal 70
3075 XS Rotterdam
(010) 281 11 00
educatie@zadkine.nl

Het aanbod van Educatie

Cursussen voor volwassenen

 • Leren lezen en schrijven 1F
 • Leren lezen en schrijven 2F
 • Mondelinge vaardigheden 1F
 • Mondelinge vaardigheden 2F
 • Rekenen 1F
 • Rekenen 2F
 • Plusmodule Digitale vaardigheden
 • Lezen en schrijven Schiedam
 • Lezen en schrijven Schiedam avond
 • Niveauverhoging Nederlands A2 lezen en schrijven - Rotterdam
 • Overzicht Nederlands leren - Rotterdam
 • Rekenen

Cursussen voor anderstaligen

Trajecten Nederlands voor werkenden  

 • Niveauverhoging Nederlands 2F

Kijk verder bij ...

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.