Alvast mbo

Net gezakt? Alvast mbo

Ieder jaar weer dreigt een groep vmbo’ers tussen wal en schip te vallen. Ze halen bijvoorbeeld een of twee vakken van hun examen nét niet en lopen hun diploma mis. Ze zijn gemotiveerd om aan hun mbo-studie te beginnen en hebben de relevante vakken wel voldoende afgesloten.

Alvast mbo

Alvast mbo

Voor de groep vmbo-tl-leerlingen (theoretische leerweg) die aan het hierboven geschetste beeld beantwoordt, werken VAVO Rijnmond College, Zadkine en het Albeda College samen aan een oplossing. Deze jongeren kunnen op een positieve manier met hun toekomst aan de slag via Alvast mbo. Alvast mbo biedt hen de mogelijkheid om 's avonds alsnog de ontbrekende vakken van hun vmbo-diploma te halen bij het volwassenenonderwijs (vavo) en tegelijkertijd overdag alvast te starten met de mbo-opleiding van hun keuze bij Zadkine of het Albeda College. Zo verliezen deze jongeren geen tijd en wordt het risico op voortijdig schoolverlaten verkleind.

Medewerkers van het VAVO Rijnmond College, Zadkine en Albeda begeleiden deze jongeren intensief. De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat veel leerlingen dergelijke trajecten met succes afronden. In bijgevoegde flyer vindt u alle belangrijke informatie over Alvast mbo. 

Aanmelden

De leerling moet zich vóór 1 april aangemeld hebben bij een mbo-opleiding. Het is belangrijk dat de gezakte leerling zich niet afmeldt bij de mbo-opleiding. De aanmelding blijft namelijk van belang als hij/zij kiest voor het traject Alvast mbo

Toelating

Intakegesprek bij het vavo
Na aanmelding van de leerling voor het vavo volgt een intakegesprek. Tijdens dat gesprek dient de leerling de (voorlopige) cijferlijst mee te nemen. We kijken naar de formele toelatingseisen: nog maximaal twee vmbo-tl vakken moeten halen voor het diploma en beide onvoldoendes mogen niet lager zijn dan een vijf. Verder wordt er gekeken naar de haalbaarheid om de opleiding met succes af te ronden.

Toelating bij Albeda en Zadkine
Bij Albeda en Zadkine doorloopt de leerling een instroomprocedure. Dit kan inhouden een toelichting op motivatie, cijferlijst en een of meerdere testen. De opleiding bepaalt uiteindelijk of de leerling wordt aangenomen. Wellicht heeft de jongere al op basis van de instroomprocedure van het mbo gehoord dat hij/zij geplaatst kan worden op voorwaarde dat het diploma wordt behaald.

Meer informatie

Meer te weten te komen over Alvast mbo? Neem contact op met

download folder

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.