Tweetalig mbo

Tweetalig mbo / Bilingual Mbo

Werken in een tweetalige omgeving

Heb jij een internationale interesse en ben je initiatiefrijk, ondernemend en ambitieus? En ben je op zoek naar een mbo-opleiding op niveau 4, met net wat meer uitdaging? Dan is Tweetalig mbo misschien iets voor jou. Een gedeelte van de opleiding wordt in het Engels aangeboden. Je doet eigenlijk 2 opleidingen tegelijkertijd en kunt daarom 2 diploma's behalen: een Nederlands en een Engels diploma (BTEC).

De tweetalige opleidingen bij Zadkine

Je kunt kiezen uit 3 opleidingen:

  • Business and fashion (gekoppeld aan de opleiding Manager retail)
  • International business studies (gekoppeld aan de opleidingen binnen Commercie)
  • International Management Assistant (gekoppeld aan de opleiding Management Assistant)

Business and fashion

In dit beroep werk je in de retail of sales/marketing binnen (internationaal opererende) winkelformules in de modesector. Je beheert een klein centraal geleid filiaal of een kleine afdeling. Tijdens de opleiding leer je bijvoorbeeld hoe je een modemerk met de juiste marketingtechnieken in de markt zet en op welke manieren mode wordt ontwikkeld, geproduceerd en verkocht. Hoewel er zeker creativiteit van je wordt verwacht gaat het met name om de zakelijke kant van de mode.

International business studies

In dit beroep kun je werken als binnen- en/of buitendienstmedewerker in alle branches van de internationale handel: groothandel, productiebedrijven en dienstverlening. Tijdens de opleiding word je bijvoorbeeld getraind in het geven van presentaties, het doen van een sales pitch en het voeren van onderhandelingen met buitenlandse klanten. Ook wordt er veel aandacht besteed aan ondernemersvaardigheden via onder andere Student Company.

International Management Assistant

In dit beroep werk je als ondersteuner van het management en krijg je veel te maken met buitenlandse relaties van het bedrijf. Tijdens de opleiding word je bijvoorbeeld getraind in het geven van presentaties, het organiseren van bedrijfsevents en het communiceren met buitenlandse klanten. Heel belangrijk hierbij is het onderhouden van netwerken met klanten en zakenrelaties en zorgen voor een goede corporate identity.

Past een tweetalige opleiding bij jou?

Waarom Tweetalig mbo? Natuurlijk wil je het niveau van je Engels verbeteren, zowel in woord als geschrift. Je hebt interesse in andere culturen en landen. Je kunt goed plannen en organiseren, ook als het gaat om je eigen werk. Je kunt en durft verantwoordelijkheid te nemen, je staat open voor verandering en vindt het leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Ook durf je jezelf uit te dagen.

Bilingual Mbo

Are you interested in other cultures and are you ambitious, entrepeneurial and not afraid to take the initiative? Are you looking for an MBO level 4 education that offers you a challenge? Maybe bilingual MBO may be the right choice for you. The business part of the course is taught in English. You are actually studying for two diplomas at the same time, a Dutch MBO level 4 diploma and the English BTEC level 3 diploma.

Bilingual education at Zadkine

You can choose one of these courses:

  • Business and fashion (coupled with the course Manager retail)
  • International business studies (coupled with the course Commerce)
  • International Management Assistant (coupled with the course Management Assistant) 
Business and fashion

With this qualification you will be working within international operating retail chains aimed at the fashion market. You are responsible for a small, centrally controlled, retail outlet of a small department. During the course you learn how you actually position a fashion brand in the market and in which ways fashion is developed, produced and sold. Although a level of creativity is expected the focus is on the business side of fashion.

International business studies

With this qualification you will be working as either an office based or external commercial employee within all branches of international trade, wholesale trade, production or service based companies. During the course a lot of attention will be given to presentation skills, negotiations with foreign customers and doing sales pitches. Next to that a lot of attention is given to the development of your entrepreneurial skills through taking part in setting up and running a student business.

International Management Assistant

With this qualification you will be working as support for management and you will have to deal with a lot of foreign business relations. During this course a lot of attention will be given to presentation skills, the organising of business events and the communication with foreign customers. Its very important to keep in close contact with other business relations and to make sure that the corporate identity is clear and recognisable.

So why bilingual MBO?

First of all you want to improve your level of English, both in writing as well as in speaking or reading, you are interested in other cultures and how businesses work in other countries. You are a good planner and organiser, even more so if it concerns your own work, you are capable of taking responsibility, open minded towards changes and really enjoy discovering new things or challenging yourself.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.