Niveaus

Kom je vanaf het vmbo of havo, dan is de manier waarop niveaus zijn ingedeeld op het mbo nieuw voor je. Er zijn er vier en daardoor is er altijd een niveau dat aansluit bij je vooropleiding. Zelfs als je geen diploma hebt kun je bij Zadkine beginnen. Bovendien kun je binnen een niveau vaak kiezen tussen twee verschillende leerwegen, bol en bbl. Op die manier vind je altijd wel een niveau en een leerweg die passen bij jouw stijl van leren.

Niveaus mbo-opleidingen

Bij de meeste mbo-opleidingen kun je kiezen uit vier niveaus. Het niveau waarop jij kunt beginnen, hangt van twee dingen af: je motivatie en je vooropleiding.

Entreeopleiding (Startcollege)

Als je geen vmbo-diploma hebt behaald kun je een entreeopleiding volgen aan het Startcollege. Dit is een brede assistentenopleiding in een bepaalde beroepsrichting, bijvoorbeeld techniek, handel/economie (inclusief horeca) of zorg/welzijn. 

 • Deze opleiding duurt 1 jaar.
 • Voor deze opleiding heb je geen vmbo-diploma nodig.
 • Je bent minimaal 16 jaar.
 • Je kunt als assistent op de arbeidsmarkt aan de slag.
 • In de afgelopen twee studiejaren heb je niet ingeschreven gestaan bij een instelling voor een entreeopleiding.
 • Als je de opleiding voldoende afsluit, heb je een diploma mbo niveau 1. Als je nog geen 18 bent, moet je in de meeste gevallen verder leren op niveau 2.

Mbo-niveau 2: basisberoepsopleiding

Met deze opleiding kies je voor een beroep waarin je (onder begeleiding) uitvoerend werk doet.

 • Deze opleiding duurt ten minste één jaar en ten hoogste twee jaren.
 • Je wordt toegelaten als je in het bezit bent van een: 
  • een diploma lbo, vbo, vmbo basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg,
  • een diploma mavo of vmbo tl
  • een diploma mavo-vbo, diploma vmbo gemengde leerweg
  • een bewijs dat je de eerste drie leerjaren havo of vwo met gunstig gevolg hebt doorlopen
  • een andere ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk
  • een diploma mbo niveau 1 (entreeopleiding)
 • Met het diploma niveau 2 kun je doorstromen naar niveau 3.

Mbo-niveau 3: vakopleiding

Met deze opleiding kies je voor een beroep waarin je zelfstandig werkzaamheden uitvoert.

 • Deze opleiding duurt ten minste twee en ten hoogste drie studiejaren.
 • Je wordt toegelaten als je in het bezit bent van een:  
  • diploma lbo, vbo, of een diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg,
  • diploma mavo, of een diploma vmbo tl
  • diploma mavo-vbo, of een diploma vmbo gemengde leerweg,
  • bewijs dat je de eerste drie leerjaren havo of van een school voor vwo met gunstig gevolg hebt doorlopen,
  • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk
  • diploma basisberoepsopleiding mbo
 • Je mag ook instromen als je een mbo diploma niveau 2 hebt of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4.
 • Met het diploma niveau 3 kun je doorstromen naar niveau 4.

Mbo-niveau 4: middenkader of specialistenopleiding

Met deze opleiding kies je voor een beroep waarin je verantwoordelijk bent voor de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf of specialistische taken zelfstandig uitvoert.

 • De middenkaderopleiding duurt drie of vier studiejaren.
 • De specialistenopleiding is een kop op de vakopleiding en duurt na de vakopleiding nog één jaar.
 • Je wordt toegelaten tot de middenkaderopleiding als je in het bezit bent van een:
  • diploma lbo, vbo, of een diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg,
  • diploma mavo, of een diploma vmbo tl,
  • diploma mavo-vbo, of een diploma vmbo gemengde leerweg,
  • bewijs dat je de eerste drie leerjaren havo of van een school voor vwo met gunstig gevolg hebt doorlopen,
  • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk,
  • diploma basisberoepsopleiding mbo,
  • diploma vakopleiding mbo.
 • Je wordt toegelaten tot de specialistenopleiding als je in het bezit bent van diploma vakopleiding voor eenzelfde beroep of beroepen categorie.
 • Als je het mbo-diploma niveau 4 hebt gehaald, kun je doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Je kunt een vierjarige hbo-opleiding gaan volgen of kiezen voor een tweejarige hbo-opleiding: de Associate degree (Ad).

Niveaus

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.