Praktijkbureau Events

Hulp nodig bij uw evenement of wilt u stagiaires vanuit de evenementenbranche?
Het Praktijkbureau Events is dé plek binnen Zadkine waar u terecht kunt met zulke vragen!

Ervaring voor onze studenten

Mbo-opleidingenBinnen Zadkine wordt de opleiding Medewerker evenementenorganisatie aangeboden. Volgens ons gaat het organiseren van evenementen niet alleen over theorie en leren op school, maar juist veel meer over ervaren en doen!

Om onze studenten goed voorbereid aan het werkveld af te leveren is het van groot belang dat het mogelijk is voor onze studenten om ervaring op te doen tijdens evenementen.

Ervaring in de vorm van …

Voor onze studenten is het opdoen van ervaring dus van groot belang. Echter, wij zien wel dat die ervaring stapsgewijs moet worden opgebouwd waar het gaat om verantwoordelijkheden, rollen, taken en een veilige beschermde werkomgeving.

Wij hebben daarom een aanpak per leerjaar, te weten:

 • Jaar 1 – Oriënteren binnen de evenementenbranche
  In het eerste leerjaar gaan onze studenten binnen en buiten school aan de slag om te helpen bij evenementen. Uw bedrijf of evenement kan hierin een prominente plek krijgen zodat onze studenten een breed beeld krijgen van alle mogelijkheden.
  Kunt u ‘handjes’ gebruiken gedurende een of meerdere dagen tijdens uw evenement of de opbouw daar naartoe? Functies als servicemedewerker, artiestenbegeleiding, de personeelscatering verzorgen, gastheer/gastvrouw zijn, meehelpen met de opbouw, helpen op een beurs etc. komen hiervoor in aanmerking. Als opdracht krijgt de leerling de vraag een klein fotoverslag te maken met een korte evaluatie zodat hij/zij vanaf jaar 1 aan zijn of haar portfolio/cv werkt.
 • Jaar 2 – De verdieping
  In het tweede leerjaar gaan onze studenten een langere periode stage lopen bij (grotere) evenementen/festivals/beurzen. Gedurende het schooljaar hebben wij altijd studenten beschikbaar; onze klassen worden namelijk gespiegeld.
  Voor een periode van 19 weken (24 uur per week) kunt u onze studenten inzetten bij de organisatie van uw evenement. Wij hopen dat u onze leerlingen een goede indruk kan geven van het totale evenement en de daarbij behorende taken en werkzaamheden. Een docent komt tijdens deze stage langs om de student te observeren en met u kort door te nemen of alles juist en naar wens verloopt.
 • Jaar 3- Afstuderen
  Na twee blokken op school waarin praktijkvakken als Bedrijfsevenementenorganisatie, Theater- & Festivalorganisatie, Beurs- & Congresorganisatie theoretisch worden uitgediept, is het eindelijk tijd om voor externe opdrachtgevers aan de slag te gaan in de vorm van een 20-wekenstage waarbij de student afstudeert (40 uur per week).

Onze studenten moeten voor hun afstuderen zelfstandig een evenement organiseren en daarnaast een marketing- en/of communicatieplan schrijven. Uiteraard kan dit ook fictief. De afstudeerfase is vanaf medio maart tot medio juni.

Interesse? Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die er zijn bij het Zadkine Praktijkbureau Events? In onze menukaart vindt u alle mogelijkheden nog uitgebreider omschreven. Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen met een van de medewerkers van het Praktijkbureau Events via praktijkbureauevents@zadkine.nl of 088 945 24 80.

Download menukaart

Wentink Praktijkbureau Events

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.