Opleidingenaanbod Veiligheidsacademie Opleidingenaanbod Veiligheidsacademie

Personeel is het grootste kapitaal van een bedrijf. Breed opgeleid personeel is de basis voor een flexibele organisatie. Medewerkers zijn zo op verschillende plekken inzetbaar en vinden afwisseling en uitdaging in hun werk . Als kennispartner helpen wij u graag om dat kapitaal op de juiste manier in te blijven zetten. Dat doen we volgens het principe ‘een leven lang leren’. Daarbij draait het volgens ons om de drie V’s:

Verdiepen: Specialismen vergroten
Verbreden: Ontwikkeling op andere gebieden, zoals management
Veranderen: Omscholen tot een ander specialisme 

De Veiligheidsacademie heeft een enorm opleidingenaanbod en draagt kennis en vaardigheden op de meest uiteenlopende manieren over. Een bekend voorbeeld is de reguliere mbo-opleidingen voor jongeren. Daarnaast maken steeds meer volwassenen, zowel werkenden als werkzoekenden, gebruik van opleidingen die door hun werkgever, de overheid of door hen zelf worden betaald. Zo worden duizenden arbeidskrachten om-, bij-, her- of opgeschoold.

Speciaal voor reeds werkende particulieren en ondernemers die geïnteresseerd zijn in scholing voor hun medewerkers hebben we een overzicht gemaakt van alle opleidingsmogelijkheden binnen de veiligheidsbranche. Het is belangrijk te weten dat de Veiligheidsacademie kennis heeft van de verschillende regelingen en financieringsmogelijkheden waar u in dit verband gebruik van kunt maken.

Als u uw (toekomstige) medewerkers wilt scholen geven wij u ook daarover graag advies.

Maatwerkopleidingen 
De Veiligheidsacademie heeft de mogelijkheid om een opleiding zo aan te passen dat deze volledig aansluit bij uw scholingswensen als werkgever: de zogenaamde maatwerkopleidingen. Op basis van de mogelijkheden en de kennis en ervaring brengen we de opleidingsbehoefte in beeld en richten we een op de specifieke situatie toegesneden opleidingstraject in. Indien u namens uw organisatie meerdere deelnemers voor dezelfde opleiding of training inschrijft, bieden we de mogelijkheid van een prijsvoordeel. Daarnaast bepaalt u bovendien zelf waar en wanneer de opleiding wordt verzorgd. Bijvoorbeeld in het eigen bedrijf en (gedeeltelijk) na werktijd, in de avonduren. Het is ook mogelijk de inhoud van de opleiding toe te spitsen op de specifieke werkprocessen in uw organisatie, of rekening te houden met speciale wensen. Daardoor heeft de opleiding voor uw medewerkers nog meer rendement.

Om-, bij- en nascholing
Weer aan het werk, een nieuwe functie of promotie, bij blijven in uw vakgebied, er zijn veel redenen om te kiezen voor scholing. In diverse vakgebieden bieden wij om-, her- en bijscholingsmogelijkheden op verschillende niveaus. Alle opleidingen, cursussen en trainingen kunnen we ook incompany uitvoeren. Dit kunnen versnelde mbo-opleidingen zijn, maar ook vakgerichte cursussen of kortdurende trainingen. Het niveau van ons opleidingsaanbod varieert van beginners tot mbo+ in verschillende vakgebieden.

Regulier onderwijs
Ook kunnen werknemers een reguliere duale mbo-opleiding volgen, waarbij zij vier dagen werken en één dag onderwijs krijgen. Alle beroepsopleidingen zijn competentiegericht; ze besteden niet alleen aandacht aan de vaktechnische vaardigheden die nodig zijn om een vak uit te oefenen, maar ook aan algemenere competenties als samenwerken, het opvolgen van instructies en procedures en bedrijfsmatig handelen.

Cursussen en trainingen 
De Veiligheidsacademie biedt een uitgebreid assortiment cursussen en functiegerichte trainingen op het gebied van Veiligheid. Zowel bedrijven als particulieren maken op grote schaal gebruik van deze cursusmogelijkheden.

Adviespartner
Advies over in- en uitstroom. Soms is een bedrijf op zoek naar nieuw personeel of is een werknemer beter op zijn plek bij een andere organisatie. Bedrijven kunnen in dat geval advies inwinnen. Samen met ons kunt u de diverse opleidingsmogelijkheden inzetten als onderdeel van (re)integratie- en outplacementtrajecten. Het gaat grotendeels om arbeidsmarktrelevante opleidingen. Een garantie voor een hoge effectiviteit. Losse onderdelen kunnen naar wens en op maat worden ingezet. Kandidaten worden na afloop van de opleiding geholpen aan een vaste werkplek. Standaard onderdeel is het begeleiden van de kandidaten tijdens de eerste maanden van hun nieuwe werk.

Kortom: welke opleidingsvraag u ook heeft, als bedrijf of als particulier: Zadkine denkt graag met u mee. Zo geven we samen invulling aan het motto ‘een leven lang leren’.

Neem voor meer informatie over maatwerkopleidingen (wel of niet in-company), beroepsbegeleidende opleidingen, cursussen en andere mogelijkheden contact met ons op via (010) 201 28 00 en via info-zca@zadkine.nl.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.