Samenwerken

Zadkine Veiligheidsacademie

De Zadkine Veiligheidsacademie is dé landelijke opleider op het gebied van Veiligheid. Wij realiseren opleidingsaanbod dat naadloos aansluit bij de dagelijkse beroepspraktijk. Daarnaast zijn we een netwerk waarin grote partijen uit de branche, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen samenwerken op het gebied van innovatie, kennisdeling, onderwijsontwikkeling en employability. Zo willen we met elkaar continu de kwaliteit van de veiligheidskolom borgen en innoveren.

 • Innovatief en flexibel

  Ontstaan Veiligheidsacademie

  Aanleiding voor het ontstaan van de Veiligheidsacademie was een behoefte in de markt naar meer differentiatie en maatwerk in veiligheidsopleidingen. Een andere trend was de behoefte aan meer samenwerking op het gebied van opleiden en kennisdelen tussen de verschillende grote actoren in het werkveld, zodat het uitwisselen van human capital simpeler en efficiënter wordt . 

  Innovatie, kennisdeling en onderwijsontwikkeling

  De ontwikkeling en uitvoering van ons onderwijs wordt vormgegeven door een samenwerking van professionals uit onderwijs en de beroepspraktijk. Samen met diverse partijen uit de branche werken we samen op het gebied van innovatie, kennisdeling en onderwijsontwikkeling. Onze partners zijn onder andere het Ministerie van Defensie, Nationale Politie, Politieacademie, Douane, afdeling handhaving van de Gemeente Rotterdam, Gezamenlijke Brandweer, The Security Company, Douane, VMBO-SDV scholen en S-bb.

  Flexibele partner

  De Veiligheidsacademie biedt een breed pakket aan veiligheidsopleidingen. Alle opleidingen worden afgesloten met een (wettelijk) erkend examen. Door ons brede netwerk van opleidingspartners kunnen wij desgewenst andere veiligheids- of hieraan gerelateerde opleidingen voor u verzorgen. Daarnaast zijn we in staat uw opleidingsvraag te vertalen naar maatwerkoplossingen. Bijvoorbeeld verkorte opleidingen. Wij leiden aankomende beroepsbeoefenaren op binnen de veiligheidssector. Maar ook kunnen we bij- en nascholingstrajecten verzorgen voor mensen die al binnen de sector werkzaam zijn.

  De Veiligheidsacademie staat voor Klantgericht, Kansrijk, Kwaliteit en Kennis.

 • Partners

  Airport Rotterdam The Hague Politie Rijnmond Servicedienst Werk Hogeschool InHolland
  G4S Randstad Politie Academie Daad
  Enter Veiligheidsregio Rotterdam College Vos
  Falck Gezamenlijke Brandweer Peter Brandenburg Logo Gemeente Schiedam
  Securitas Havensteder European Security Academy Politie Opleidingencentrum Nederland

  Ministerie van Defensie VPB

  Thorbecke UWV Zadkine

 • Aanbod

  Personeel is het grootste kapitaal van een bedrijf. Breed opgeleid personeel is de basis voor een flexibele organisatie. Medewerkers zijn zo op verschillende plekken inzetbaar en vinden afwisseling en uitdaging in hun werk. Als kennispartner helpen wij u graag om dat kapitaal op de juiste manier in te blijven zetten.

  • Drie maal V

   Verdiepen: Specialismen vergroten
   Verbreden: Ontwikkeling op andere gebieden, zoals management
   Veranderen: Omscholen tot een ander specialisme 

   De Veiligheidsacademie heeft een enorm opleidingenaanbod en draagt kennis en vaardigheden op de meest uiteenlopende manieren over. Een bekend voorbeeld is de reguliere mbo-opleidingen voor jongeren. Daarnaast maken steeds meer volwassenen, zowel werkenden als werkzoekenden, gebruik van opleidingen die door hun werkgever, de overheid of door hen zelf worden betaald. Zo worden duizenden arbeidskrachten om-, bij-, her- of opgeschoold.

   Speciaal voor reeds werkende particulieren en ondernemers die geïnteresseerd zijn in scholing voor hun medewerkers hebben we een overzicht gemaakt van alle opleidingsmogelijkheden binnen de veiligheidsbranche. Het is belangrijk te weten dat de Veiligheidsacademie kennis heeft van de verschillende regelingen en financieringsmogelijkheden waar u in dit verband gebruik van kunt maken.

   Als u uw (toekomstige) medewerkers wilt scholen geven wij u ook daarover graag advies.

  • Maatwerkopleidingen

   De Veiligheidsacademie heeft de mogelijkheid om een opleiding zo aan te passen dat deze volledig aansluit bij uw scholingswensen als werkgever: de zogenaamde maatwerkopleidingen.

   Op basis van de mogelijkheden en de kennis en ervaring brengen we de opleidingsbehoefte in beeld en richten we een op de specifieke situatie toegesneden opleidingstraject in. Indien u namens uw organisatie meerdere deelnemers voor dezelfde opleiding of training inschrijft, bieden we de mogelijkheid van een prijsvoordeel.

   Daarnaast bepaalt u bovendien zelf waar en wanneer de opleiding wordt verzorgd. Bijvoorbeeld in het eigen bedrijf en (gedeeltelijk) na werktijd, in de avonduren. Het is ook mogelijk de inhoud van de opleiding toe te spitsen op de specifieke werkprocessen in uw organisatie, of rekening te houden met speciale wensen. Daardoor heeft de opleiding voor uw medewerkers nog meer rendement.

  • Omscholing, nascholing en bijscholing

   Weer aan het werk, een nieuwe functie of promotie, bij blijven in uw vakgebied, er zijn veel redenen om te kiezen voor scholing.

   In diverse vakgebieden bieden wij om-, her- en bijscholingsmogelijkheden op verschillende niveaus. Alle opleidingen, cursussen en trainingen kunnen we ook incompany uitvoeren. Dit kunnen versnelde mbo-opleidingen zijn, maar ook vakgerichte cursussen of kortdurende trainingen.

   Het niveau van ons opleidingsaanbod varieert van beginners tot mbo+ in verschillende vakgebieden.

  • Regulier onderwijs plus cursussen of trainingen

   Duaal mbo

   Ook kunnen werknemers een reguliere duale mbo-opleiding volgen, waarbij zij vier dagen werken en één dag onderwijs krijgen. Alle beroepsopleidingen zijn competentiegericht; ze besteden niet alleen aandacht aan de vaktechnische vaardigheden die nodig zijn om een vak uit te oefenen, maar ook aan algemenere competenties als samenwerken, het opvolgen van instructies en procedures en bedrijfsmatig handelen.

   Cursussen en trainingen

   De Veiligheidsacademie biedt een uitgebreid assortiment cursussen en functiegerichte trainingen op het gebied van Veiligheid. Zowel bedrijven als particulieren maken op grote schaal gebruik van deze cursusmogelijkheden.

   Contact

   Neem voor meer informatie over maatwerkopleidingen (wel of niet in-company), beroepsbegeleidende opleidingen, cursussen en andere mogelijkheden contact met ons op via (010) 201 28 00 en via info-zca@zadkine.nl.

  • Adviespartner

   Advies over in- en uitstroom. Soms is een bedrijf op zoek naar nieuw personeel of is een werknemer beter op zijn plek bij een andere organisatie. Bedrijven kunnen in dat geval advies inwinnen. Samen met ons kunt u de diverse opleidingsmogelijkheden inzetten als onderdeel van (re)integratie- en outplacementtrajecten. Het gaat grotendeels om arbeidsmarktrelevante opleidingen. Een garantie voor een hoge effectiviteit. Losse onderdelen kunnen naar wens en op maat worden ingezet. Kandidaten worden na afloop van de opleiding geholpen aan een vaste werkplek. Standaard onderdeel is het begeleiden van de kandidaten tijdens de eerste maanden van hun nieuwe werk.

   Kortom: welke opleidingsvraag u ook heeft, als bedrijf of als particulier: Zadkine denkt graag met u mee. Zo geven we samen invulling aan het motto ‘een leven lang leren’.

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.