Bijeenkomsten CvEV

Bijeenkomsten CvEV GROP en VEILIGHEID VOOR SCHOLEN

 Stageweek in Budel op de Kazerne  

Programma 1 juni 2017 nieuwe keuzedelen:

9.00-9.30 Inloop

9.30 Inleiding op de dag

9.45 Aan de slag in werkgroepen.

1. Sportspecialisatie Basis voor niveau 2.

2. Sportspecialisatie Instructeur voor niveau 3.

3. Logistieke vakkennis/vaardigheden voor niveau 3.


De volgende vragen komen aan de orde en gaan we uitwerken:

a. Oriënteren op het keuzedeel

b. Zijn er lesmethodes beschikbaar

c. Zijn er examens beschikbaar

d. Mogelijke cross-overs

e. Voorbeeld grove planning

f. Mogelijke les ideeën

g. conclusie en advies

 

14.45 Evaluatie en afronding

15.00 Afsluiting

===============TOTAALOVERZICHT MEI 2017 TOT EN MET JULI 2017:

DOEL

ACTIVITEIT

WANNEER